Šifry Dnem... 2023

Stanoviště 13 - Experti (hřiště u MŠ v Kníničkách)

předchozí  |  seznam šifer

Zadání


Řešení (zobrazit)

Trasa Dnem 2023 připomíná číslici 9. Do křížovky doplníme slova pojící se s devítkou. Získáme tajenku VLOČKA. Slovo, které v dominu může navazovat na slovo "TY" je "MAT", protože mají obě stejný morseovkový zápis, ignorujeme-li oddělovače: --.-- Alternativním uznávaným řešením je i "MEM".

předchozí  |  seznam šifer