Šifry Dnem... 2023

Stanoviště 12 - Starší (lávka přes Svratku)

předchozí  |  seznam šifer  |  další

Zadání


Řešení (zobrazit)

Je třeba poskládat dominové kostky k sobě tak, aby vytvořily cestu od začátku (vlevo nahoře, začíná prázdným polem) do konce (vpravo dole, končí prázdným polem). Dominové kostky navazují tak, že sousedící slova mají stejný zápis v morseovce, pokud ignorujeme oddělovače. Na každé dominové kostce je uprostřed symbol teček, čárek nebo nic. Po složení celé cesty takto přečteme pomocí morseovky řešení SKOLKA. Pomocí upřesnění najdeme na mapě mateřskou školku v Kníničkách.

předchozí  |  seznam šifer  |  další